Dr n. med Krzysztof Pławski - gabinet konsultacji onkologicznych

Doświadczenie

Dr n. med. Krzystof Pławski

Od 1992 roku jestem związany z Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy gdzie przeszedłem ścieżkę rozwoju zawodowego od lekarza stażysty do starszego asystenta w Oddziale Klinicznym Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Byłem członkiem zespołu tworzącego nowy oddział dedykowany diagnostyce i leczeniu raka piersi, który powstał w 1999 roku jako oddział kliniczny.

W 2015 r koordynowałem działania Centrum Diagnostyczno –Leczniczego we Włocławku – filia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Po uzyskaniu w 2016 roku przez Centrum Onkologii Certyfikatu Breast Cancer Unit (BCU), czyli Międzynarodowego Certyfikatu Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi pełniłem funkcję Case Managera BCU.

Jestem współorganizatorem szkoleń z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej .

Kliknij by powiększyć.

2007 Tytuł doktora nauk medycznych – rozprawa doktorska ,,Wczesna analiza ryzyka zajęcia regionalnych węzłów chłonnych i przerzutów odległych u chorych na niezaawansowanego raka sutka w zależności od wybranych czynników kliniczno-patologicznych”.

1998 Egzamin specjalizacyjny IIº z chirurgii onkologicznej – zdany z wyróżnieniem

1995 Egzamin specjalizacyjny Iº z chirurgii ogólnej

1986-1992 Studia na Wydziale Lekarskim AM w Bydgoszczy

Szkolenia i wykłady dla lekarzy POZ i kadry pielęgniarskiej z zakresu chirurgii onkologicznej oraz diagnostyki leczenia raka piersi.

2003-2019r. udział w badaniach klinicznych zajmujących się leczeniem wczesnego i zaawansowanego raka piersi.