Konsultacje

 

Zakres konsultacji w ramach gabinetu obejmuje kwalifikacje do leczenia operacyjnego z zakresu chirurgii piersi:

– zabiegi oszczędzające gruczoł piersiowy (kwadrantektomia, tumorektomia);

– konsultacje w zakresie zaoszczędzenia układu chłonnego dołu pachowego – „procedura węzła wartowniczego”;

– zabiegi amputacyjne piersi, z zaoszczędzeniem skóry (Skin-Sparing Mastectomy) i zaoszczędzeniem kompleksu otoczka brodawka (Nipple-Sparing Mastectomy);

Zabiegi rekonstrukcyjne piersi, amputacja z jednoczesną rekonstrukcją (immediate breast reconstruction).

Zabiegi rekonstrukcyjne odroczone (po zakończonym leczeniu onkologicznym).

Zakres konsultacji w gabinecie także obejmuje diagnostykę i leczenie łagodnych chorób piersi:

– zmiany mastopatyczne

– zmiany torbielowate

– zmiany zapalne

– bolesność piersi

Przygotowanie pacjentów do zabiegu operacyjnego, leczenia onkologicznego.

Prowadzenie pacjentów po zabiegach operacyjnych.