Zasady przyjmowania pacjentów w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Zapoznaj się z zasadami przyjmowania pacjentów w czasie zagrożenia emidemiologicznego

Szanowni Pacjenci,

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, na czas zagrożenia epidemiologicznego zostają wprowadzone następujące zasady obsługi pacjentów:

  • w gabinecie zostaje zawieszona do odwołania poczekalnia,
  • pacjenci stawiają się punktualnie przed wejściem do gabinetu i oczekują na swoją kolej,
  • do gabinetu zostaje zaproszona osoba, która pozytywnie przejdzie kontrolny pomiar temperatury oraz wywiad wywiad w kierunku ryzyka COVID-19
  • w konsultacji uczestniczy wyłącznie zarejestrowany pacjent bez osób towarzyszących,
  • do gabinetu wpuszczony zostaje pacjent posiadający założoną maseczkę,
  • pacjent zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji rąk z wykorzystaniem przygotowanego środka bakerio i wirusobójczego.

Po każdym pacjencie zostaje przeprowadzona dezynfekcja gabinetu zgodnie z aktualnymi zaleceniami.

Do konsultacji zostaje zakwalifikowany pacjent spełniających kryterium epidemiologiczne i kliniczne  ( niespełniających kryterium chorych i podejrzanych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołujących chorobą COVID -19)

Podczas przeprowadzania wywiadu epidemiologicznego dotyczącego rozprzestrzeniania się wirusa SARS0CoV-2 zostaną Państwo zapytani:

  • Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą, która przebywała w rejonie transmisji koronawirusa?       TAK/NIE
  • Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osoba, u której zostało potwierdzone zakażenie koronawirusem?      TAK/NIE
  • Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osoba, która została poddana kwarantannie domowej lub zalecono jej izolację w domu?      TAK/NIE
  • Czy występują u Pana/Pani lub domowników objawy ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka powyżej 38 C, kaszel, duszność?        TAK/NIE

Zostaniecie Państwo zapytani o objawy nietypowe: stan podgorączkowy, ból gardła, objawy infekcji przewodu pokarmowego, zaburzenia węchu i smaku, zapalenie spojówek.

dr n. med Krzysztof Pławski